HARRASTUSOSASTO

Palokuntamme nais- ja veteraaniosastot sulautettiin uuteen vuoden 2021 alusta perustettuun harrastusosastoon. Osastoon voivat liittyä kaikki palokuntamme jäsenet.

Osaston tehtävänä on edistää kansalaisten kiinnostusta vapaaehtoistyöhön, sekä omakohtaiseen toimintaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi ja neuvoa kansalaisia estämään vaaratilanteiden syntymistä sekä vähentämään vahinkoja onnettomuus- ja tuhotilanteissa.

Osasto järjestää turvallisuusviestintätapahtumia kansalaisille, antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan koulutusta ja harjoitusta, tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja suunnitelmallista toimintaa sekä mahdollisuuden rehdille yhdessäololle ja toimii aktiivisesti säilyttääkseen vapaaehtoisen palokuntatyön aatteelliset perinteet.

Osaston toimintamuotoihin kuuluvat mm. veteraanitoiminta, naistoiminta, perinnetoiminta,
turvallisuusviestintä, sidosryhmä- ja pr-toiminta, palokuntamme järjestämät virkistystapahtumat, talkoot ja varainhankinta, harrastekilpailut ja liikuntatapahtumat, sekä antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan koulutusta ja harjoitusta.

Harrastusosastoon liittyvissä asioissa ole yhteydessä harrastusosaston johtajaan. Yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ.